K prohlížení map je třeba, aby internetový prohlížeč podporoval programovací jazyk Java, verzi 1.1. Popis instalace podpory jazyka Java naleznete v dokumentaci ke svému prohlížeči.