Povinné císařské otisky stabilního katastru
Zdroj dat: Český úřad zeměměřický a katastrální, transformace do S-JTSK: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2009 e-mail pro Útvar rozvoje Hl. m. Prahy

Apliakce není v tuto chvíli funkční