Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a rak
  a optimalizace eradikačních metod invazních druhů

  veřejnost

Nepůvodní druhy
eradikace

© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2019.  |  Aplikaci zpracoval   HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.  © 2019